Hlavné aktivity združenia

Hlavnou aktivitou, ktorou sa združenie usiluje dosiahnuť vytýčené ciele je organizovanie cyklu kreatívnych súťaží Môj svet.

Jednotlivé súťažné disciplíny sú priebežne dopĺňané ďalšími kreatívnymi akciami.

Cyklus Môj svet nemá charakter nekompromisnej kompetície. Je to skôr festival - pestrá prehliadka záujmov, záľub (ale i averzií), postojov, túžob, snažení, víťazstiev i prehier. Spolu s deťmi sa usilujeme, aby tých víťazstiev a s nimi spojenej radosti bolo čo najviac. Dieťaťu to dodá nielen ambície a odvahu v zápasoch, ktoré ho čakajú, keď dospeje, ale aj schopnosť čestne v nich víťaziť.

Stručná informácia o ústrednej aktivite

Súťažný cyklus Môj svet pozostáva zo siedmich kreatívnych súťaží:

1. Koníčky, čo mi prinášajú radosť
Súťaž v realizácii záujmov, záľub, koníčkov.
Posudzuje sa ušľachtilosť, tvorivosť záujmov, ich význam pre osobnostný rozvoj, nadšenie, vytrvalosť, dosiahnuté výsledky.

2. Ako sa "zbavujem" povinností
Súťaž v plnení povinností v škole, doma alebo inde.
Hodnotí sa rozsah povinností, kvalita ich výkonu (napr. známky v škole) a schopnosť premeniť povinnosti na záľubu.

3. Za čo vďačím knihe
Čitateľská súťaž
Posudzuje sa nielen počet prečítaných kníh a napísaných obsahov, ale aj to, ako sa čitateľ nad prečítaným zamyslel.

4. Napísané pretrváva
Súťaž v písomnom prejave
Hodnotí sa úhľadnosť písma, gramatika, štylistika, rozmanitosť, premyslenosť a originalita textov.

5. Krása je mostom medzi pravdou a dobrom
Výtvarná súťaž
Posudzuje sa celková estetická úroveň denníka, kresby, maľby, ilustrácie k prečítaným knižkám, nalepené obrázky, koláže, fotografie.

6. Oriešky pre Filipa
Súťaž v zbieraní a riešení hádaniek zaujímavých logických a matematických úloh, hlavolamov, rébusov...
Hodnotí sa výber, zaujímavosť úloh a správnosť, originalita a vtipnosť ich riešení.

7. Činorodé priateľstvo
Súťaž v spoločnej príprave a realizácii užitočných akcií.
Hodnotí sa osožnosť podujatia, intenzita a nápaditosť priateľskej spolupráce pri jeho príprave a realizácii.

Súťažné aktivity detí sú hodnotené a odmeňované spravidla v polročných intervaloch. Dôležitou, deťmi značne rešpektovanou incentívou sú estimačno-motivačné listy, v ktorých súťažiace dieťa dostáva detailnejšie, často i niekoľkostranové posúdenie svojich súťažných aktivít spolu s príslušnými odporúčaniami.

Novinky

Sponzori

ESET

smile 4U
DM Drogerie

Dve percentá z dane na Pravda.sk

martinus.sk

Centrum pre filantropiu
FIAT SR, s.r.o.
Komunitná nadácia, Bratislava
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Nadácia Ekopolis
ZSE-Energia, a.s.
SAIDA, s., r. o.
SIEMENS, a. s.
Tatrabanka, a. s.
WHIRLPOOL, spol. s r. o.
Poisťovňa Generali Slovensko

Rozprávky z maštale ()

Deti humanity každoročne pripravuje pre deti cyklus kreatívnych súťaží Môj svet. Roku 2007 sa doň prihlásilo ...
>> viac

Detský čin roka

Naša Pavlínka získala ocenenie Detský čin roka 2010

Pavlínka spozorovala požiar u susedy. Spolu so svojou tetou sa rozbehli do horiaceho domu zachrániť susedine deti. Tete sa podarilo vyniesť bezpečne tri deti.... >> viac