Väčšina účastníkov cyklu súťaží MÔJ SVET, ktoré organizuje o. z. Deti humanity, sú deti ohrozené chudobou alebo inak znevýhodnené. Veľkú časť z nich predstavujú rómske deti. Práve vo vzťahu k týmto deťom sa najčastejšie stretávame s neobjektívnymi postojmi, so zaujatosťou, ktorá vyviera z nedostatku informácií. Preto sme sa rozhodli priblížiť myslenie, hodnotové orientácie a postoje týchto detí, ich trápenie i radosť výňatkami z ich denníkov a listov. Mená väčšiny detí sme pozmenili.

Chytila Vás výpoveď niektorého z tých detí za srdce? Pomôžete mu?

Stačí vyplniť krátky dotazník, ktorý nájdete v závere tejto rubriky, a poslať nám ho na adresu detihumanityoz@gmail.com.

Dotazník podporovateľa môžete samozrejme vyplniť aj bez toho, že by ste si vopred volili konkrétne dieťa. V starostlivosti združenia Deti humanity sú desiatky, ba stovky detí ohrozených chudobou alebo inak znevýhodnených. A ďalšie stovky až tisíce s nádejou čakajú na pomoc. Kto zachráni jedno dieťa, prispel k záchrane sveta.

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

 

Novinky

Sponzori

ESET

smile 4U
DM Drogerie

Dve percentá z dane na Pravda.sk

martinus.sk

Centrum pre filantropiu
FIAT SR, s.r.o.
Komunitná nadácia, Bratislava
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Nadácia Ekopolis
ZSE-Energia, a.s.
SAIDA, s., r. o.
SIEMENS, a. s.
Tatrabanka, a. s.
WHIRLPOOL, spol. s r. o.
Poisťovňa Generali Slovensko

Rozprávky z maštale ()

Deti humanity každoročne pripravuje pre deti cyklus kreatívnych súťaží Môj svet. Roku 2007 sa doň prihlásilo ...
>> viac

Detský čin roka

Naša Pavlínka získala ocenenie Detský čin roka 2010

Pavlínka spozorovala požiar u susedy. Spolu so svojou tetou sa rozbehli do horiaceho domu zachrániť susedine deti. Tete sa podarilo vyniesť bezpečne tri deti.... >> viac